Raymarine Benelux Cashback MFD inruilactie: 01-12-2019 t/m 31-03-2020

Koop een multifunctionele display, radar dome, stuurautomaat of instrument van Raymarine en lever je oude apparaat in en krijg tot wel € 500 korting. 

Actievoorwaarden:

Om in aanmerking te komen voor deze cashback op uw Raymarine Element-S, AXIOM™, AXIOM™Pro Serie MFD en/of Quantum2 radarantenne dient u:

 • uw nieuwe actiemodel MFD of radar aan te schaffen en uw oude apparatuur in te ruilen binnen de looptijd van deze actie
 • dit Cashback formulier volledig (denk aan IBAN én BIC) in te vullen en te ondertekenen én:
 • dit Cashback formulier op te sturen samen met: a) de originele aanschafnota waaruit blijkt dat de aanschaf van uw nieuwe MFD en/of radar heeft plaatsgevonden binnen de looptijd van deze actie, b) het in te ruilen apparaat en c) bewijs van de online garantie registratie. U profiteert dan tevens van 3 jaar garantie i.p.v. standaard 2 jaar.


U ontvangt uw originele aanschafnota retour, wij adviseren u echter om een kopie voor uzelf te bewaren.

Het volledig ingevulde Cashback formulier, de originele aankoopnota, de garantieregistratie en het ingeruilde apparaat samen geven u recht op:
€ 50,-- na aanschaf Element 7-S: E70531
€ 150,-- na aanschaf Element 9-S: E70533
€ 300,-- na aanschaf Element 12-S: E70535
€ 100,-- na aanschaf AXIOM™ 7, 7DV en 7RV modellen: E70363-00, E70364-00, E70365-00
€ 300,-- na aanschaf AXIOM™ 9, 9RV, 9Pro-S en 9Pro-RVX modellen:E70366-00, E70367-00 , E70481 en E70371
€ 400,-- na aanschaf AXIOM™ 12, 12RV, 12Pro-S en 12Pro-RVX modellen: E70368-00, E70369-00, E70482 en E70372
€ 500,-- na aanschaf AXIOM™ 16XL, 16Pro-S en 16Pro-RVX modellen: E70399, E70483 en E70373
€ 100,-- na aanschaf Quantum 2 Doppler radome: E70498, T70416 en T70417


Het aantal ingeruilde apparaten mag niet hoger zijn dan het aantal aangeschafte producten, het maximum aantal ingeruilde apparaten bedraagt 3 stuks.
Deze actie is enkel van toepassing op de aanschaf van bovengenoemde actieproducten in de periode 1 december 2019 t/m 31 maart 2020. De datum op de aankoopnota is hiervoor bepalend. De uiterste retourdatum van de inruilproducten/claim is 10 april 2020, datum poststempel is hiervoor bepalend. Zendingen na 10 april 2020 worden niet geaccepteerd.


Retouradres:
Raymarine Benelux/ Trade in offers
Florijnweg 21-G
6883 JN VELP


Algemene voorwaarden:

 1. Alle ingeruilde apparatuur wordt eigendom van Raymarine Benelux.
 2. Deze actie is enkel voor klanten die het betreffende actieproduct in Nederland of België aanschaffen, bij een door Raymarine Benelux gecertificeerde leverancier. Controleert u dit vooraf bij uw leverancier of Raymarine Benelux, om teleurstelling te voorkomen.
 3. Deze aanbieding kan niet worden gecombineerd met eventueel andere acties van Raymarine en is niet van toepassing op artikelen welke aangeschaft worden in een pakketaanbieding.
 4. De actie is van toepassing op de aanschaf van nieuwe actieproducten. Gebruikte, refurbished, demo, evenals op online veilingsites aangeboden producten zijn nadrukkelijk uitgesloten.
 5. De actie is alleen van toepassing op genoemde actieproducten bij losse aanschaf, niet als deze onderdeel zijn van een pack.
 6. U kunt per aangeschaft actieproduct één claim indienen.
 7. Onvolledige claims (zoals ontbrekende inruil, onvolledig ingevuld Cashback formulier of ontbrekende garantieregistratie) zijn ongeldig. Raymarine kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onvolledige claims en ook niet voor beschadigde, vertraagde of met de post verloren gegane zendingen.
 8. Met deelname aan deze actie gaat u akkoord dat Raymarine enkel gehouden is tot uitbetaling van het toegezegde inruilbedrag aan daarvoor in aanmerking komende klanten. Raymarine is nadrukkelijk niet aansprakelijk voor enige gevolgschade.
 9. Indien u een aangeschaft product retour brengt naar uw leverancier, vervalt uw aanspraak op het inruilbedrag. Eventueel reeds uitbetaalde premie dient terstond en volledig te worden terugbetaald.
 10. Houdt u rekening met een verwerkingstijd van maximaal 6 weken.
 11. Het indienen van dit Cashbackformulier houdt in dat u de voorwaarden gelezen en begrepen hebt en dat u er mee akkoord bent.
 12. Raymarine zal uw persoonlijke informatie gebruiken om de cashback af te handelen.